Jõhvi Põhikooli loodusteemalised õppekäigud 2021./2022. õppeaastal

Tagasi

Selle aastal toimusid läbi aasta loodusteemalised õppekäigud. Iga klass  käis ühel looduse väljasõidul. Kokku läbiti 29 õppeprogrammi. Õppekäikude tulemusena kinnistasid õpilased õpitut vastavalt kooliastme riiklikule  õppekavale.

Planeeritud õppekäigud toetasid riikliku õppekava täitmist praktiliste kogemuste ja näidete kaudu.

Tänu looduspäevadele ja õppekäikudele  on õpilastel parem arusaam loodusest, selle toimimisest ning ökoloogilise tasakaalu säilitamise tähtsusest. See aitab kaasa nende keskkonnasõbralikumale käitumisele.

Iga  õpigrupp sai toetust  250 eurot, mida rahastas KIK (Keskkonnainvesteeringute keskus). Kogu toetuse summa oli 7250 eurot.

Õppekäigud toimusid üles eesti Kiidjärvest Matsalu laheni. Külastasime kümmet erinevat looduskeskust kevadel, talvel ja sügisel.

Õpilased kirjutasid õppekäikudest nii: 

7.c klass külastas Vitipalu matkarada. Huvitav oli vett filtreerida ja süütepulgaga tuld teha. Esmakordselt elus ehitasime okstest ja samblast onni. Kuna ilm oli ilus, käisime ka järves ujumas ning pärast küpsetasime lôkkel viinereid ja vahukomme. Matkajuht oli tore.

7.b

Päev Vitipalu looduses möödus hästi. Saime teada põnevaid seiku kopra elust, taimestikust. Arvame, et nüüd oskame ka eksinuna metsast välja tulla. Kõige põnevam oli muidugi onni ehitamine ja teada saamine, milleks üldse onni metsas vaja on. Tee peale jäi veel vaatetorn, kus siis nobedamad said kõrgelt loodust nautida. Lõkke tegemine ja grillimine oli ka tore tegevus. Ja loodus ronis ühele lapsele koju lausa  kaasa- kotist leidis palju sipelgaid.

7.a Vitipalus

Vitipalu matkarajal polnud keegi meist varem käinud. Eriti huvitav ja pōnev oli metsas lōkke tegemine, ilma tikkudeta. See ōnnestus kōigil hästi. Ōppisime vett filtreerima kui joogi vett pole. Seekord me keegi seda vett ei joonud kuna mōned vajalikud asjad puudusid. Ōppisime tegema vee ja tuule kindlat onni. Tegime seda neljas rühmas ja kōigil tulid väga lahedad onnid. Lōpus käisime grillimas ja need kes soovisid said käia ujumas. Oli tore ja sisutihe päev.

2.b külastas Viimsi looduskeskust, kus veetis metsarajal toreda päeva. Tutvuti märkidega, mille loomad on metsa jätnud. Suurimaks vaatamisväärsuseks kujunesid rändrahnud, mille otsa mõni eriti "kõvamees" kuusk end kasvama on sättinud.

Leidsime mitmeid loomade elutegevuse jälgi, tutvusime mõne toreda taimegagi.

4.a klassi tüdruk Mirtel Paumer kirjutas õppekäigust nii:

Matsalu lahe ääres saab kevadel näha palju erinevaid linde. Lahe ääres olevast vaatetornist nägime binokli abiga merikotkaid, tuttvarti, luikesid, valgepõsk laglesid, naerukajakaid ning hall haigruid. Mulle meeldis seal väga, sest ma polnud kunagi saanud linde niimoodi vaadelda. See oli väga põnev. Pärast vaatlust käisime Matsalu looduskeskuses, kus oli palju huvutavaid eksponaate ning lahendasime vahvaid ülesandeid. Väga huvitav oli näha erinevate lindude munasid ja peasisid, mida tavaliselt looduses ei märka.

4.a klassi tüdruk Ingel Säde Gamzejev arvas õppekäigust nii:

Matsalu rahvuspark on lindudele sobiv. Seal suvitavad paljud linnud, kellest osad lendavad talveks ära. Kõik veelinnud veedavad talved soojal maal, sest veekogud külmuvad ära ning neil pole kuskil elada ega võimalik toitu hankida. Sain teada, et Matsalu lahe ääres ei ela värvulisi, näiteks kuldnokk, sest mere ääres on külmem kui metsas. Matsalus on vaatetorn, kus avaneb ilus vaade ja on võimalik näha palju erinevaid linde. Meie nägime naerukajakat ja kormorani. Meie giidiks oli Tiiu, kes oli väga lahke ja lõbus. Ta rääkis meile palju huvitavat lindudest ja Matsalu Rahvuspargist. Mulle meeldis see väga.

4.c klassi tüdruk Polina Plesnjavtseva kirjutas õppekäigust nii: 

Meie sõitsime Matsalu rahvusparki kevadist linnuelu vaatama. Seal jagati meid gruppidesse ja osad läksid vaatetornist linde vaatlema. Teine grupp tegi ristsõna ja kolmas jalutas muulile. Siis me sõitsime Matsalu looduskeskusesse. Seal me vaatasime lindudest filmi  täitsime töölehte. Seda oli lihtne täita, sest seal majas oli väike muuseum, kust me saime infot, kus linnud elavad. Veel meeldis mulle, et sain sealt väikesest poest osta linnu mänguasja. See mänguasi tuletab mulle meelde, et olen seal käinud. Matsalus meeldis mulle väga.

4.c klass, Marek Valge:

Sõitsime 4.c klassiga Matsalu rahvusparki. Jõudsime kohale, anti binoklid käte ja saime hakata vaatlema linde. Vaadelda sain vaatetornist, maa pealt kui ka muulilt. Nägime merikotkast, naerukajakaid, laglesi, luiki, sõtkaid ja meriskit. Pärast liikusime Matsalu looduskeskusesse, kus näidati meile lühifilmi "Matsalu aastaajad". Pärast seda täitsime töölehti mida tuli täita välja pandud stendide järgi. Oli väga tore seltskond.

4.c klass, Triinu-Eliise Ahu:

Mulle meeldis seal see, et me saime ise linde vaadata. Ma nägin esimest korda päris merikotkast. Mulle meeldisid ka giidid, sest nad lasid meil vaadata ja uurida kõike mida me tahtsime. See pikksilmast kaugele vaatamine oli ka äge. Ma sain endale uue kaisu linnu.

3.c Matsalu

Tristan arvas, et see oli väga hea õppekäik. Sai väga palju õppida ja linde vaadelda. Uus kogemus oli pikksilmaga linde vaadelda ja ta nägi isegi merikotkast. Looduskeskuses sai teada, et Matsalus on 7 aastaaega ja õppida palju uut lindude rände kohta. Oleks tahtnud seal pikemaltki olla.

Markusele jällegi meeldis käia linnuvaatlustornis. Ta sai selgeks palju uusi linde ja kõrgelt oli põnev binokliga vaadata. Kurb oli vaid see, et muulil proovitud kividega lutsu viskamine ei õnnestunud.

Stepanile meeldis, et linnuvaatlusega olid seotud ka töölehed. Ta sai teada, et laululuike tunneb ära oranzi noka järgi. Põnev oli kuulata erinevaid linnuhääli ja linde pikksilma abil tuvastada.

Brittenile ja Kristiinile meeldis kõik. Põnev oli muulil jalutada ja linde binokliga vaadata ning pärast proovida pikksilma abil tuvastada linde. Huvitav oli ka täherägastik “Matsalu linnuriik”.

Rohkem meeldis lastele õuesolek. Vaatlustorni ronimist mõned pelgasid, kuid üldiselt oli väga põnev ja hariv reis ka õpetajale. Toredad giidid ja ilmaga vedas meil ka väga.

1.a ja 1. b klassid külastasid Oandu külastuskeskust. Ilm oli kevadiselt soe ja lastel tuju hea. Külastuskeskuses said lapsed vaadata videot loomadest ning hiljem videos nähtud loomade jälgi trükkida. Matkal näitas giid kobraste elupaiku ning rääkis, miks ei tohi konna peos hoida. Pikk ja põnev matk lõppes ühise grillimisega Oandu järve ääres. Lastele meeldis päev väga ning nii mõnigi soovis ka perega uuesti minna. 

5.b kirjutab nii:
Jõudsime Nõvasse. Käisime külastuskeskuses, seal võis vaadata mikroskoobi all erinevatest kohtadest toodud liiva ja putukaid. Giid  rääkis matkarajal meile erinevatest asjadest, mis olid huvitavad ja põnevad. Nägime taime porss, mida meie kandis üldse ei kasva. Sõime talve üle elanud jõhvikaid ja pohlasid ja maitsesime kadakamarju. Mere ääres toimus piknik. Linnuvaatlustornis nägime rästikut. Programmi pealkiri oli “Vanajõe jutustus”. Saime teada kuidas loodus ja jõgi leiab omale uue tee mereni, kui suur torm on ette lükanud valli, millest läbi ei saanud teed uuristada. Nägime vana jõe osa, mis oli soine ja vesine ning uut jõge ka. 

6. klassid käisid Kiidjärvel Taevaskojaga tutvumas. Tore giid rääkis meile lugusid Taevaskojast ja sellest, kuidas on Taevaskoda seotud pühapaikadega. Millised legendid on seotud selle kohaga. Eriti jäi meelde üks nõia lugu ja see, kuidas Rootsi kuningas peitis rünnakut kartes oma kulla mäes sisse. Nägime ka Eesti esimest veevoolul töötavat elektrijaama.

 
KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
Jaama 10
Jõhvi, Ida-Virumaa
41533 Eesti
33 95 790

Arvetekeskus
         johvi.arved@dstream.ee
 
      Koolimaja avatud
​      Jaama 10 
      E-R
      tagumised sissepääsud
      7.30-16.00;
      peauks 8.00-16.00.
     Sompa 5a
      E-R 8.00-16.00.
 
               
​​
TUNDIDE AJAD
1. - 3.  klass + d. ja e. klassid
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
    Söögivahetund
3. 10:40 - 11:25
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05

4. - 6. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
    Söögivahetund
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00

7.-9. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:15 - 12:00
    Söögivahetund
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00
PROJEKTID JA KOOSTÖÖPARTNERID 

 


 
AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT PAKUME TÖÖD