Esimesse klassi astujate kogunemine

Tagasi
17. jaanuaril  kell 17.00 Jõhvi Põhikooli aulas esimesse klassi astujate kogunemine.
KAVAS: 
  • tervituskontsert;
  • esimene koolitöö lastele;
  • eelkooli astumise avalduste vormistamise ja info saamise võimalus lastevanematele.

Ettevalmistusrühm  alustab tööd 24. jaanuaril kell 16.
Töö hakkab toimuma igal neljapäeval  kella 16.00-17.00.
 
Kooliastumisavaldusi võtame vastu 2. maist 2019.
 
Kontakttelefon:
33 95 792 (õppealajuhataja),
33 95 790 (kantselei).

NB! Lapsevanemad, kes soovivad oma last koolieast varem kooli panna:
Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §7 lg4 tuleb lapsevanemal, kes soovib oma last koolieast varem kooli panna (s.t laps on noorem kui 7-aastane jooksva aasta 1. oktoobriks), teavitada sellest kirjalikult Jõhvi Vallavalitsust enne käimasoleva aasta 1. maid.
Sooviavaldusele tuleb lisada nõustamiskomisjoni või lasteasutuse, kus laps käib, hinnang (koolivalmiduskaart) lapse koolivalmidusest, sealhulgas sotsiaalsest küpsusest.
 
Kooliastumisavaldusi võtame vastu 2. maist 2019.
 
Lisainfo telefonidel:      
33 95 705 (direktor),
33 95 792 (õppealajuhataja),
33 95 790 (kantselei).
KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
Hariduse 5
Jõhvi, Ida-Virumaa
41534 Eesti
33 95 790

Arvetekeskus
         johvi.arved@dstream.ee
 
      Koolimaja avatud
       E-R 7.00-20.00,
       koolivaheaegadel vastavalt
       vajadusele
 
 

 
TUNDIDE AJAD
1. tund:     08:30 - 09:15
2. tund:     09:25 - 10:10
3. tund:     10:30 - 11:15
4. tund:     11:35 - 12:20
5. tund:     12:40 - 13:25
6. tund:     13:35 - 14:20
7. tund:     14:30 - 15:15
8. tund:     15:25 - 16:10
PROJEKTID JA KOOSTÖÖPARTNERID

 

 


 
AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT PAKUME TÖÖD