Ajajoon geograafia-bioloogia lõiminguna

Tagasi
10.-14. maini tegid üheksandikud geograafia ja bioloogia lõimingu ülesannet, mille käigus pidid nad tiimides paigutama suurele ajajoonele elu arenguga seotud olulised sündmused Maa tekkimisest kuni Homo Sapiensi arenguni. Samuti tuli ajajoonele kinnitada Eesti aluspõhja kivimid ning seostada nende teke ja neis leiduvad fossiilid tekke ajal Maal elutsenud taimede ja loomadega. Seejärel said õpilased viia oma kaaslased ajarännakule ja tutvustada oma ajastute olulisemaid sündmusi. Viimaks täitsid õpilased ajajoonel leiduva info abil individuaalselt töölehe ja reflekteerisid ülesande üle. Ülesande võtab hästi kokku ühe õpilase vastus küsimusele ülesande raskuse kohta “Ei olnud raske, aga ajud väsisid ära.”. Mina õpetajana rõõmustan sellise tagasiside üle, sest väsinud ajud tähendab pingutust ja ainult pingutades saab õppimine toimuda.

Aineid lõimisid õp Gisela Kastein ja õp Tiina Gaškov.

Teksti kirjutas ja fotod tegi Gisela Kastein.
 
 
KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
Jaama 10
Jõhvi, Ida-Virumaa
41533 Eesti
33 95 790

Arvetekeskus
         johvi.arved@dstream.ee
 
      Koolimaja avatud
​      Jaama 10 
      E-R
      tagumised sissepääsud
      7.30-16.00;
      peauks 8.00-16.00.
     Sompa 5a
      E-R 8.00-16.00.
 
               
​​
TUNDIDE AJAD
1. - 3.  klass + d. ja e. klassid
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
    Söögivahetund
3. 10:40 - 11:25
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05

4. - 6. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
    Söögivahetund
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00

7.-9. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:15 - 12:00
    Söögivahetund
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00
PROJEKTID JA KOOSTÖÖPARTNERID


 

 


 
AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT PAKUME TÖÖD