9.c klass KIKi väljasõidul "Kurtna järvestiku võlu ja valu"

Tagasi
10. mail oli 9. c klassil teistmoodi koolipäev kui tavaliselt. Nimelt toimus õppepäev Kurtna maastikukaitsealal. Õnneks vedas meil tohutult ilmaga, mistõttu oli päev metsas väga mõnus ja stressi alandav.

Programmi käigus saadi põhjalik ülevaade loodusressursside kasutamise kohta ning selle mõjust Kurtna järvestikule ja maastikukaitsealale. Vee-elustiku uurimine ja magevee vaatlus andis õpilastele arusaama, miks on vaja väärtustada bioloogilist mitmekesisust. Programm tõi selgelt välja loodussäästliku eluviisi ja säästva majanduse arendamise olulisuse.
Õppepäeva käigus tutvuti tööstusobjektidega Kurtna järvestiku aladel ja selle ümber. Külastasime Pannjärve liivakarjääri, Puhatu turbavälja, Vasavere veehaaret, nägime Tehnoloogilise vee kanaleid, Konsu järve tehnoloogilise vee pumbajaama jm.
Õpilased uurisid õppekäigul Oru turbavälja, Nõmmjärve, Kuradijärve ja Martiska järve ümbrust, veekogu sügavust, läbipaistvust, pH taset, veekeemiat, taimi, vee-elustikku ja inimmõju. Kõige põnevamaks osutus vee-elustiku uurimine ja õpilased olid täiesti haaratud erinevate putukate ja mutukate tuvastamisest. Tipphetkeks oli see, et uurimisobjektina saadi kätte ka vesilik.

Aitäh suurepärasele programmi läbiviijale Ingrid Kuliginale.

Kadi Rebban
 
KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
 Hariduse 5 
         Jõhvi, Ida-Virumaa
         41534 Eesti

    5668 8840
         Kõik telefonid
 
        

Arvetekeskus
         fff0084@arved.ee
 
      Koolimaja avatud
       7.15 avatakse koolimaja
       20.00 suletakse koolimaja

       8.00 avatakse spordikooli 
       ja gümnaasiumi poolsed
       vaheuksed
       17.00 suletakse spordikooli
       ja gümnaasiumi poolsed
       vaheuksed         ​

 
               
​​
TUNDIDE AJAD
1. 8.30 - 9.15
2. 9.25 - 10.10
söövad 1.-3. klassid
3. 10.30 - 11.15
söövad 4. - 6. klassid
4. 11.35 - 12.20
söövad 7. - 9. klassid
5. 12.40 - 13.25
6. 13.35 - 14.20
PPR söök
7. 14.30 - 15.15
8. 15.25 - 16.10
PROJEKTID JA KOOSTÖÖPARTNERID 

 


 
AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT