Kohtumine kogemusnõustajaga

Tagasi
Koostöös Jõhvi Vallavalitsusega toimus 21. novembril pärast pikka tööpäeva kohtumine kogemusnõustajaga ATH (aktiivsus- ja tähelepanuhäire) diagnoosiga laste teemal. Kogemusnõustaja Kristi Värik oskas väga lihtsalt ja arusaadavalt lahti seletada temaatika keerukuse ja ATH laste arusaama ja mõttemaailma. Milliste probleemidega põrkuvad need lapsed koolis igapäevaselt. Õpetajad said kaasa häid nippe, kuidas ATH last ära tunda, kuidas teda kooliruumis aidata ja kuidas suhelda nende laste vanematega delikaatsel teemal. Põgus kohtumine venis pikemaks, kui plaanitud, sest õpetajatel oli küsimusi palju. Koosviibimine oli nõnda põnev, et ei taibanud kohe piltigi teha. Pilt Kristist on võetud tema fb-lehelt tema enda loal. Aitäh toreda kohtumise eest!
 
 
KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
Jaama 10
Jõhvi, Ida-Virumaa
41533 Eesti
33 95 790

Arvetekeskus
         johvi.arved@dstream.ee
 
      Koolimaja avatud
​      Jaama 10 
      E-R
      tagumised sissepääsud
      7.30-16.00;
      peauks 8.00-16.00.
     Sompa 5a
      E-R 8.00-16.00.
 
               
​​
TUNDIDE AJAD
1. - 3.  klass + d. ja e. klassid
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
    Söögivahetund
3. 10:40 - 11:25
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05

4. - 6. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
    Söögivahetund
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00

7.-9. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:15 - 12:00
    Söögivahetund
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00
PROJEKTID JA KOOSTÖÖPARTNERID 

 


 
AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT PAKUME TÖÖD