Ainekomisjonid

Jõhvi Põhikool on ainevaldkonniti jagatud ainekomisjonideks,  mis ühendavad lähedasi õppeaineid õpetavaid õpetajaid ja ainekomisjoni valdkonda kuuluvaid muid töötajaid. Ainekomisjon suunab ja koordineerib õppe-, kasvatus- ja arendustööd oma ainevaldkonnas.

Ainekomisjonide  tööd korraldavad ainekomisjonide esimehed.

Ainekomisjoni eesmärk on õppetöö, metoodiliste ja  kasvatuslike tegevuste ning arendustöö teostamine ja koordineerimine oma valdkonnas.

2021/22. õppeaastal toimetavad Jõhvi Põhikoolis järgmised ainekomisjonid:
  • Eesti keel ja sotsiaalained (esimees Karolin Luik);
  • Võõrkeeled (esimees Jelena Soolep);
  • Matemaatika ja loodusained (esimees Tiina Bogens);
  • Algklassid (esimees Kädi Sisask);
  • HEV (esimees Ellen Prunbach);
  • Kehaline kasvatus (esimees Kaja Laur);
  • Oskus- ja loovusained (esimees Küllike Šapovalov).
KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
Jaama 10
Jõhvi, Ida-Virumaa
41533 Eesti
33 95 790

Arvetekeskus
         johvi.arved@dstream.ee
 
      Koolimaja avatud
​      Jaama 10 
      E-R
      tagumised sissepääsud
      7.30-16.00;
      peauks 8.00-16.00.
     Sompa 5a
      E-R 8.00-16.00.
 
               
​​
TUNDIDE AJAD
1. - 3.  klass + d. ja e. klassid
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
    Söögivahetund
3. 10:40 - 11:25
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05

4. - 6. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
    Söögivahetund
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00

7.-9. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:15 - 12:00
    Söögivahetund
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00
PROJEKTID JA KOOSTÖÖPARTNERID


 

 


 
AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT PAKUME TÖÖD