Ainekomisjonid

Jõhvi Põhikool on ainevaldkonniti jagatud ainekomisjonideks,  mis ühendavad lähedasi õppeaineid õpetavaid õpetajaid ja ainekomisjoni valdkonda kuuluvaid muid töötajaid. Ainekomisjon suunab ja koordineerib õppe-, kasvatus- ja arendustööd oma ainevaldkonnas.

Ainekomisjonide  tööd korraldavad ainekomisjonide esimehed.

Ainekomisjoni eesmärk on õppetöö, metoodiliste ja  kasvatuslike tegevuste ning arendustöö teostamine ja koordineerimine oma valdkonnas.

2017/18. õppeaastal toimetavad Jõhvi Põhikoolis järgmised ainekomisjonid:
  • Eesti keel (esimees Kadi Rebban).
  • Sotsiaalained (esimees Leigi Molodõk).
  • Võõrkeeled (esimees Marika Valge).
  • Matemaatika (esimees Tiina Bogens).
  • Loodusained (esimees Kristelle Kaarmaa).
  • Algklassid (esimees Kersti Smorodina).
  • HEV (esimees Annika Neiland).
  • Kehaline kasvatus (esimees Lehar Kumari).
  • Oskus- ja loovusained (esimees Küllike Šapovalov).
KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
Hariduse 5
Jõhvi, Ida-Virumaa
41534 Eesti
33 95 790
 
 
      Koolimaja avatud
       E-R 7.00-20.00,
       koolivaheaegadel vastavalt
       vajadusele
 
TUNDIDE AJAD
1. tund:     08:10 - 08:55
2. tund:     09:05 - 09:50
3. tund:     10:10 - 10:55
4. tund:     11:15 - 12:00
5. tund:     12:20 - 13:05
6. tund:     13:15 - 14:00
7. tund:     14:10 - 14:55
8. tund:     15:05 - 15:50
OTSETEE
Ettevõtlik Kool
 
Kiusamisvaba Kool
 

 
Jõhvi Põhikoolis

HITSA serveris

AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT