Ainekomisjonid

Jõhvi Põhikool on ainevaldkonniti jagatud ainekomisjonideks,  mis ühendavad lähedasi õppeaineid õpetavaid õpetajaid ja ainekomisjoni valdkonda kuuluvaid muid töötajaid. Ainekomisjon suunab ja koordineerib õppe-, kasvatus- ja arendustööd oma ainevaldkonnas.

Ainekomisjonide  tööd korraldavad ainekomisjonide esimehed.

Ainekomisjoni eesmärk on õppetöö, metoodiliste ja  kasvatuslike tegevuste ning arendustöö teostamine ja koordineerimine oma valdkonnas.

2018/19. õppeaastal toimetavad Jõhvi Põhikoolis järgmised ainekomisjonid:
  • Eesti keel ja sotsiaalained (esimees Kadi Rebban);
  • Võõrkeeled (esimees Natalia Trifonova);
  • Matemaatika (esimees Tiina Bogens);
  • Loodusained (esimees Kristelle Kaarmaa);
  • Algklassid (esimees Ragne Rostin);
  • HEV (esimees Angeelika Kivil);
  • Kehaline kasvatus (esimees Kaja Laur);
  • Oskus- ja loovusained (esimees Küllike Šapovalov).
KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
Hariduse 5
Jõhvi, Ida-Virumaa
41534 Eesti
33 95 790

Arvetekeskus
         johvi.arved@dstream.ee
 
      Koolimaja avatud
       E-R 7.00-20.00,
       koolivaheaegadel vastavalt
       vajadusele
 
 

 
TUNDIDE AJAD
1. tund:     08:10 - 08:55
2. tund:     09:05 - 09:50
3. tund:     10:10 - 10:55
4. tund:     11:15 - 12:00
5. tund:     12:20 - 13:05
6. tund:     13:15 - 14:00
7. tund:     14:10 - 14:55
8. tund:     15:05 - 15:50
PROJEKTID JA KOOSTÖÖPARTNERID

 

 


 
AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT VILISTLASTE KOKKUTULEK