6. b klass - Jõhvi Põhikool

6. b klass

Klassijuhataja Tiina Gaškov
 

1. Angelika Laur
2. Tom Timo Lukk
3. Janelle Meeru
4. Martin Meiers
5. Karolin Moor
6. Kristel Müürsepp
7. Gerlin-Geili Nerot
8. Irena Novožilova
9. Kelli Nõmmeloo
10. Andris Parve
11. Brita Piirsalu
12. Olena Predko
13. Ken Kristjan Prunbach
14. Karmel Puur
15. Katariina Soolep
16. Romek Tarto
17. Robert Vikulov
18. Martin Oliver Visnapuu
19. Niina Vorobjova
20. Marius-Daniel Vähk


Kodulehel on avaldatud ainult nende õpilaste nimed, kelle vanemad on selleks loa andnud.

KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
Hariduse 5
Jõhvi, Ida-Virumaa
41534 Eesti
33 95 790

Arvetekeskus
         johvi.arved@dstream.ee
 
      Koolimaja avatud
       E-R 7.00-20.00,
       koolivaheaegadel vastavalt
       vajadusele
 
 

 
TUNDIDE AJAD
1. tund:     08:10 - 08:55
2. tund:     09:05 - 09:50
3. tund:     10:10 - 10:55
4. tund:     11:15 - 12:00
5. tund:     12:20 - 13:05
6. tund:     13:15 - 14:00
7. tund:     14:10 - 14:55
8. tund:     15:05 - 15:50
OTSETEE
Ettevõtlik Kool
 
Kiusamisvaba Kool
 

 
Jõhvi Põhikoolis

HITSA serveris

AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT