41. lend 1968

11.a

1.   Viive Aluoja
2.   Greta Eljas
3.   Maaja Jõemaa
4.   Arvo Kamla
5.   Saima Karu
6.   Paul Kibin
7.   Mati Klemets
8.   Valve Koppel
9.   Riina Korts-Laur
10. Jaan Kukkur
11. Ellen Kägra
12. Tiiu Lepik
13. Urmas Majajääs
14. Hillar Matt
15. Leelo Palm
16. Vaike Parisov
17. Jaak Parve
18. Aide Rande
19. Sirje Rondel
20. Eive Talvi
21. Silvia Tender
22. Ilona Timusk
23. Valde Vagenstein


Klassijuhataja Silvi Niisuke

11.b

1.   Maret Aas
2.   Heli Dõnkova
3.   Ly Enkvist
4.   Natalja Garbovets
5.   Irma Hämalainen
6.   Aire Jaaniste
7.   Hillar Kriis
8.   Annemaria Krõlova
9.   Helle Kuldsepp
10. Aime Kuningas
11. Peeter Kääramees
12. Karin Pabor
13. Endel Põld
14. Kaarel Pürg
15. Malle Reelo
16. Lii Reisberg
17. Leonid Simonov
18. Sirje Merilo
19. Tiit Tammemägi
20. Ülo Ussenko
21. Sirje Valdas
22. Heidi Üürike


Klassijuhataja Endla Kõva