„Õpetajad läksid vahetusse!“

Tagasi
Meie kooli õpetajad Katrin Pool ja Kärt Kask võtsid osa Ettevõtliku Kooli üle-eestilise õpetajate vahetusprogrammi pilootprojektist ning veetsid nädala teises koolis nii tunde vaadeldes kui ise andes. 

Õpetaja Kärt oli 14.-18. oktoobrini Peetri Koolis ning jälgis käsitöö ja kodunduse õpetaja Inga Veskimägi tunde. Koolis rakendatakse uuenduslikke ja innovaatilisi õppeviise: programmi “Liider minus endas”, mis põhineb 7 harjumusel, ning mitmete ainete vahelist lõimingut. Samuti ei ole käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse tundides õpilased soopõhiselt jaotatud.

Õpetaja Katrin oli 7.-11. oktoobrini Randvere koolis vaatamas HEV-laste tunde. Randvere koolis on HEV-laste õpetamiseks loodud mugavad ja tänapäevased tingimused, kus iga laps saab toetatud vastavalt oma eripärale.

Õpetajate vahetusprogramm oli väga arendav ning andis palju uusi ideid. Samuti andis see hea võimaluse kolleegidega kogemusi jagada.
Aitäh Ettevõtlik kool ning Euroopa Regionaalarengu Fond, kes seda vahetust võimaldas.


Õpetajate vahetusprogrammi kulud katab Euroopa Regionaalarengu Fond, projektist „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks-  tugiprogrammide elluviimine perioodil 2017-2023“ (PATEE)

 
KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
Hariduse 5
Jõhvi, Ida-Virumaa
41534 Eesti
33 95 790

Arvetekeskus
         johvi.arved@dstream.ee
 
      Koolimaja avatud
       E-R 7.00-20.00,
       koolivaheaegadel vastavalt
       vajadusele
 
 

 
TUNDIDE AJAD
1. tund:     08:30 - 09:15
2. tund:     09:25 - 10:10
3. tund:     10:30 - 11:15
4. tund:     11:35 - 12:20
5. tund:     12:40 - 13:25
6. tund:     13:35 - 14:20
7. tund:     14:30 - 15:15
8. tund:     15:25 - 16:10
PROJEKTID JA KOOSTÖÖPARTNERID

 

 


 
AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT PAKUME TÖÖD