Abivallavanem Aleksei Naumkini pöördumine

Tagasi
Lugupeetud Jõhvi valla lapsevanemad,

Viimastel päevadel vallaelanike pöördumiste arv seoses koduõppel olevate õppuritega toitlustamisega on tõusnud. Haridusvaldkonna abivallavanemana leian, et antud küsimus nõuab lahtirääkimist. Seoses koroonaviiruse levikuga, otsustas vabariigi valitsuskabinet viia nakkusohu tõttu haridusasutused distantsõppele. Seoses asjaoluga, et koolimajad on kinni ning koolilõunat õpilastele ei pakuta, Jõhvi Vallavalitsuse juhindudes Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi soovitustest korraldas operatiivselt abivajajatest õppurite toitlustamise (soe toit või kuivtoidupakk).
Tänase seisuga Jõhvi toitlustab nii koolilapsi kui ka gümnasiste, oma kuivtoidupakki või sooja toidu saavad juba 100 last, lõviosa nendest saavad toidukorra kätte oma elukoha järgselt. Siin tuleb ausalt öelda, et küsimus ei ole rahas, mis on koolis lapsele ettenähtud riigi poolt, meie räägime eriolukorrast riigis ja kehtestatud karantiinist. Püüame maksimaalselt maandada riski ja säilitada kehtestatud karantiini reeglid ning välistada massiliselt laste kokkusaamist kooli juures kuivpakki saamisel. Sellega proovime omalt poolt kutsuda mõistvale suhtumisele antud olukorra osas neid peresid, kes tänasel päeval ei pea tundma puudust toidu olemasolemisest ega mõtlema, kuidas ja millega toita oma peret ka raskel ajal.
Siinkohal ma rõhutan, et meie osutame abi abivajajatele, hinnates abivajadust juhtumipõhiselt ning lähtudes nii Perekonnaseaduses (§ 113. Vastastikuse toetamise ja arvestamise kohustus) kui ka Lastekaitseseaduses sätestatud punktidest (§ 7. Lapsevanema ja last kasvatava isiku vastutuse).

Allpool on toodud Haridus-ja Teadusministeeriumi vastus samateemalisele küsimusele
Kas koolid peavad korraldama distantsõppe perioodil koolilõuna pakkumise?
Õppetöö koolihoones ei toimu, seega koolilõunat ei pakuta. Kodus olevatele õpilastele koolilõuna pakkumine ei ole üldjuhul võimalik (hügieeninõuete täitmine, keerukas logistika, haiguste võimalik levitamine jm). Kui koolile või kohalikule omavalitsusele on teada õpilased, kelle kodune olukord ei võimalda nõuetekohast toitlustust, siis tagatakse see koostöös sotsiaalvaldkonnaga individuaalselt
Koolilõuna raha ei kanta üle õpilastele või lapsevanematele va kutseõppeasutustes, kus jätkub senine süsteem.
Info allikas:https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele
 
Lugupidamisega
Aleksei Naumkin
abivallavanem

Foto Marco Verch https://flic.kr/p/2i5GNF4​
 
KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
Hariduse 5
Jõhvi, Ida-Virumaa
41534 Eesti
33 95 790

Arvetekeskus
         johvi.arved@dstream.ee
 
      Koolimaja avatud
       E-R 7.00-20.00,
       koolivaheaegadel vastavalt
       vajadusele
 
 

 
TUNDIDE AJAD
1. tund:     08:30 - 09:15
2. tund:     09:25 - 10:10
3. tund:     10:30 - 11:15
4. tund:     11:35 - 12:20
5. tund:     12:40 - 13:25
6. tund:     13:35 - 14:20
7. tund:     14:30 - 15:15
8. tund:     15:25 - 16:10
PROJEKTID JA KOOSTÖÖPARTNERID

 

 


 
AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT PAKUME TÖÖD