Esimesse klassi astujate kogunemine ja ettevalmistusrühm

Tagasi
15. jaanuaril 2020 kell 16.00 toimub Jõhvi Põhikooli aulas eelkooli alustavate laste ning lastevanemate kogunemine.

KAVAS:
  • väike tervituskontsert;
  • esimene koolitöö lastele;
  • eelkooli astumise avalduste vormistamise ja info saamise võimalus lastevanematele.

Ettevalmistusrühm alustab tööd 22. jaanuaril kell 16.00.
Töö hakkab toimuma igal kolmapäeval kell 16.00-17.00.​

Kooliastumisavaldusi võtame vastu alates 4. maist 2020.

Kontakttelefon:
33 95 792 (õppealajuhataja),
33 95 790 (kantselei).


NB! Lapsevanemad, kes soovivad oma last koolieast varem kooli panna:
Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §7 lg4 tuleb lapsevanemal, kes soovib oma last koolieast varem kooli panna (s.t laps on noorem kui 7-aastane jooksva aasta 1. oktoobriks), teavitada sellest kirjalikult Jõhvi Vallavalitsust enne käimasoleva aasta 1. maid.
Sooviavaldusele tuleb lisada nõustamiskomisjoni või lasteasutuse, kus laps käib, hinnang (koolivalmiduskaart) lapse koolivalmidusest, sealhulgas sotsiaalsest küpsusest.
KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
Hariduse 5
Jõhvi, Ida-Virumaa
41534 Eesti
33 95 790

Arvetekeskus
         johvi.arved@dstream.ee
 
      Koolimaja avatud
       E-R 7.00-20.00,
       koolivaheaegadel vastavalt
       vajadusele
 
 

 
TUNDIDE AJAD
1. tund:     08:30 - 09:15
2. tund:     09:25 - 10:10
3. tund:     10:30 - 11:15
4. tund:     11:35 - 12:20
5. tund:     12:40 - 13:25
6. tund:     13:35 - 14:20
7. tund:     14:30 - 15:15
8. tund:     15:25 - 16:10
PROJEKTID JA KOOSTÖÖPARTNERID

 

 


 
AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT PAKUME TÖÖD