1.a ja 2.a Iisaku muuseumis

Tagasi
Mismoodi leib lauale jõudis 100 ja rohkem aastat tagasi? Mis on koot ja sari? Mida tähendab "leiba teenima"? Just neile küsimustele otsisid 1.a ja 2.a õpilased üleriigilisel leivanädalal "Leiba ei asenda" vastuseid Iisaku Kihelkonna Muuseumist. Üheskoos muuseumipedagoogidega veeretati kakku, mängiti vanu mänge, räägiti leivaga seotud kommetest ning uuriti vanu tööriistu.
Läbi mängu said lapsed ettekujutuse vilja lõikusest, rehepeksust, jahu jahvatamisest ja leiva kasulikkusest. Muuseumitunni lõpus maitsesid õpilased enda valmistatud kakukesi.
 
KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
Hariduse 5
Jõhvi, Ida-Virumaa
41534 Eesti
33 95 790

Arvetekeskus
         johvi.arved@dstream.ee
 
      Koolimaja avatud
       E-R 7.00-20.00,
       koolivaheaegadel vastavalt
       vajadusele
 
 

 
TUNDIDE AJAD
1. tund:     08:10 - 08:55
2. tund:     09:05 - 09:50
3. tund:     10:10 - 10:55
4. tund:     11:15 - 12:00
5. tund:     12:20 - 13:05
6. tund:     13:15 - 14:00
7. tund:     14:10 - 14:55
8. tund:     15:05 - 15:50
OTSETEE
Ettevõtlik Kool
 
 

 
Jõhvi Põhikoolis

HITSA serveris

AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT