7.a ja 7.b klass Selisoo õpperajal

Tagasi
21. septembril matkasid 7. klassi õpilased Selisoos. Täitsime töölehti, kus uurisime tähtsamate sootaimede ehitust ja osatähtsust, laukaid ja älveid. Rääkisime ka võimalikest loomadest soos.

Huvitava elamuse saime raba seenerikkusest. Tööleht „Otsi ja leia!“ aitas märgata lõhnu, hääli ja maitseid.
Proovida sai nii mustkaid, pohli kui ka üksikuid jõhvikaid.
 
   
   

 
KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
Hariduse 5
Jõhvi, Ida-Virumaa
41534 Eesti
33 95 790

Arvetekeskus
         johvi.arved@dstream.ee
 
      Koolimaja avatud
       E-R 7.00-20.00,
       koolivaheaegadel vastavalt
       vajadusele
 
 

 
TUNDIDE AJAD
1. tund:     08:10 - 08:55
2. tund:     09:05 - 09:50
3. tund:     10:10 - 10:55
4. tund:     11:15 - 12:00
5. tund:     12:20 - 13:05
6. tund:     13:15 - 14:00
7. tund:     14:10 - 14:55
8. tund:     15:05 - 15:50
OTSETEE
Ettevõtlik Kool
 
 

 
Jõhvi Põhikoolis

HITSA serveris

AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT