HEV õpilased maakondlikul üritusel Järve Gümnaasiumis

Tagasi
11. mail osalesid meie kooli HEV õpilased maakondlikul ühisüritusel „Emotsioonid meie sees ja meie ümber“.  Üritusel õppisid lapsed kolmes erinevas töötoas, mis on emotsioon, emotsioonide äratundmist, tunnete nimetusi, vaatlusoskust ja kujutlusvõime arendamist ning emotsioonidest kui nende muutustest. Ühes töötoas kuulasid lapsed emotsioonidest ja said ise meisterdada paberile oma emotsioonidest pildi, teises moodustati kolmesed rühmad, kus pidi erinevaid emotsioone väljendama ette antud loo põhjal pantomiimina ning kolmandas said lapsed tahvelarvutites end proovile panna, kui hästi nad emotsioone eristavad. Vahepeal kinnitati keha maitsva koolilõuna ning kringliga. Ürituse lõpus sai iga laps kingikoti tubli töötubades osalemise eest ja hea emotsiooni koos veedetud päevast. 
KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
Hariduse 5
Jõhvi, Ida-Virumaa
41534 Eesti
33 95 790

Arvetekeskus
         johvi.arved@dstream.ee
 
      Koolimaja avatud
       E-R 7.00-20.00,
       koolivaheaegadel vastavalt
       vajadusele
 
 

 
TUNDIDE AJAD
1. tund:     08:10 - 08:55
2. tund:     09:05 - 09:50
3. tund:     10:10 - 10:55
4. tund:     11:15 - 12:00
5. tund:     12:20 - 13:05
6. tund:     13:15 - 14:00
7. tund:     14:10 - 14:55
8. tund:     15:05 - 15:50
OTSETEE
Ettevõtlik Kool
 
Kiusamisvaba Kool
 

 
Jõhvi Põhikoolis

HITSA serveris

AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT