Jääajakeskuse õppereis

Tagasi
12. aprillil külastasid 4.a ja 4.c klassi õpilased Jääajakeskust.
4.a klassi õpilased jagasid lühidalt oma muljeid õppekäigust.
Darja: "Meie õppekäigu teemaks oli Eestimaa looduse lugu ja jääajajajärgne elustiku areng. Me täitsime töölehti, kuhu pidime kirjutama erinevate űrgsete aegade kõige väiksema, kõige suurema looma ja taime. Mulle väga meeldis jääaja loomade ekspositsioon. See õppekäik oli nagu ajamasinaga seiklus jääajajärgsesse aega".
Kärolin: "Saime teada, millised loomad olid jääajal ja kuidas arenes loodus jääajast
tänapäevani".
Polina: "Mina sain teada, et kunagi inimesed elasid talvel metsas. Jääajakeskuses oli ka maavärina simulaator ja see oli äge".
Peale õppekäiku sõitsime Tartu batuudikekusesse, kus veetsime väga lõbusasti aega.
KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
Hariduse 5
Jõhvi, Ida-Virumaa
41534 Eesti
33 95 790

Arvetekeskus
         johvi.arved@dstream.ee
 
      Koolimaja avatud
       E-R 7.00-20.00,
       koolivaheaegadel vastavalt
       vajadusele
 
TUNDIDE AJAD
1. tund:     08:10 - 08:55
2. tund:     09:05 - 09:50
3. tund:     10:10 - 10:55
4. tund:     11:15 - 12:00
5. tund:     12:20 - 13:05
6. tund:     13:15 - 14:00
7. tund:     14:10 - 14:55
8. tund:     15:05 - 15:50
OTSETEE
Ettevõtlik Kool
 
Kiusamisvaba Kool
 

 
Jõhvi Põhikoolis

HITSA serveris

AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT