8.b Tartu Ülikooli muuseumis

Tagasi
8. b klass käis 28. veebruaril Tartu Ülikooli muuseumis.
Tund viidi läbi teadusteatri vormis ja praktilise töötoana, kus keskenduti kromatograafia meetodile. Kromatograafia aitab selgitada seda, et ümbritsevas maailmas esinevad puhtad ained ja segud. Õpilased katsetasid kromatograafia meetodit paberil. Saadi teada, millistest osadest aine koosneb. Õpiti tundma ainete omadusi. Uuriti ka kromatograafia ajalugu. Õpilased said teada, miks ei põle küünal suletud anumas, kuidas tekib süsihappegaas, mis juhtub õhuga soojenedes ja veel palju muud.
KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
Hariduse 5
Jõhvi, Ida-Virumaa
41534 Eesti
33 95 790

Arvetekeskus
         johvi.arved@dstream.ee
 
      Koolimaja avatud
       E-R 7.00-20.00,
       koolivaheaegadel vastavalt
       vajadusele
 
TUNDIDE AJAD
1. tund:     08:10 - 08:55
2. tund:     09:05 - 09:50
3. tund:     10:10 - 10:55
4. tund:     11:15 - 12:00
5. tund:     12:20 - 13:05
6. tund:     13:15 - 14:00
7. tund:     14:10 - 14:55
8. tund:     15:05 - 15:50
OTSETEE
Ettevõtlik Kool
 
Kiusamisvaba Kool
 

 
Jõhvi Põhikoolis

HITSA serveris

AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT